16-09-2019 - 16:25

Triển khai kết luận 144 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 16/9, Huyện ủy Đức Thọ tổ chức quán triệt Kết luận số 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị định 108 của Chính Phủ, Nghị quyết 164 của HĐND Tỉnh liên quan đến việc sắp xếp bộ máy và các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã...