18-01-2019 - 15:52

Phấn đấu thu đạt ngân sách 155 tỷ đồng năm 2019

Thu đạt và vượt ngân sách 155 tỷ đồng, là mục tiêu mà UBND huyện Đức Thọ đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 vào sáng ngày 18/01/2019. Đại diện lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh đã tới dự.

Năm 2018, huyện Đức Thọ tiếp tục là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh về thu vượt ngân sách, với 204,398 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch tỉnh giao. Điều đáng ghi nhận là kết quả thu giữa các sắc thuế khá đồng đều. Trong 11 sắc thuế có 6 chỉ tiêu đạt cao như: Tiền thuê đất đạt 190%, tiền sử dụng đất 156,2%, Thu tại xã 148,4%, phí trước bạ 138,6%, thu khác ngân sách 110%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 103,9%. Có 16/28 xã thu vượt kế hoạch giao, đáng kể như: Đức Thịnh 300,5%, Trung Lễ 300,3%, Đức Yên 287,5%, Trường Sơn 198,4%, Đức Nhân 189,9%, các xã khó khăn như Đức La 190,7%, Đức Thanh 149,6%, Liên Minh 113,3%...Thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, ngành chuyên môn đối với công tác thu ngân sách. Từ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong kê khai thuế qua mạng, quản lý thuế, hộ kinh doanh, thu hồi nợ đọng. Hiện nay, 28/28 xã, thị trấn đều thành lập đội chống thất thu ngân sách, tư vấn thuế...Bên cạnh những địa phương làm tốt, có một số xã tỷ lệ thu đạt thấp, dưới 50% như: Đức Thủy 15,9%, Đức Hòa 43%, Đức Lạc 44,4%. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại như: tỷ lệ vượt thu ngân sách cao nhưng chưa bền vững, một số sắc thuế đạt tỷ lệ thấp như: thu quốc doanh 8,6%, phí, lệ phí 50%, thuế TTCN 77,6%...

Năm 2019, huyện Đức Thọ có kế hoạch thu ngân sách 155 tỷ đồng, trong đó thuế phí 55,3 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 99,7 tỷ. Tại hội nghị, UBND huyện Đức Thọ đã khen thưởng 9 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh và Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Đức Thọ cần làm tốt công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Trọng tâm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người nộp thuế, để họ xác định rõ nộp thuế là nghĩa vụ. Cập nhật các chính sách về thuế. Kiện toàn và hoạt động có hiệu quả đội chống thất thu ngân sách, thu nợ đọng ngay từ đầu, không để nợ mới phát sinh. Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát về thuế, nhất là lĩnh vực trọng điểm, có nhiều rủi ro vi phạm về thuế. Phấn đấu thu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ