LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC CHÂU

Tuần trước Tuần thứ 20 năm 2021
(Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
17/05/2021
Thứ 3
18/05/2021
Thứ 4
19/05/2021
Thứ 5
20/05/2021
Thứ 6
21/05/2021
Thứ 7
22/05/2021
Chủ nhật
23/05/2021