03-10-2018 - 19:44

Khai trương cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ:http://www.ductho.hatinh.gov.vn

Sáng ngày 03/10, UBND huyện Đức Thọ tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử. Với tên miền http://www.ductho.hatinh.gov.vn .

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử được xây dựng theo mô hình cổng thông tin điện tử công cộng, có khả năng tích hợp đa dịch vụ và tương tác với người dân, cungcấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Cổng thông tin cũng là nơi tập hợp,truyền tải những thông tin liên quan đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tạo cầu nối để công dân, tổ chức tiếp xúc với chính quyền huyện được nhanh chóng thuận tiện. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước của hệ thống cơ quan chính quyền huyện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại buổi khai trương, UBND huyện đã công bố Quyết định về việc thành lập Ban biên tập và ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Nghe đại diện Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Hà Tĩnh giới thiệu khái quát Cổng thông tin điện tử và các phầm mềm ứng dụng trên môi trường mạng: hệ thống văn bản quản lý, điều hành, hộp thư điện tử và phần mềm một cửa điện tử.

 

 

Phát biểu tại lễ khai trương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm nhấn mạnh: việc khai trương Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hội nhập về CNTT của huyện với xu thế phát triển chung của công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập. Đây  là bước chuyển quan trọng về tư duy và hình thức nhằm khai thác thế mạnh của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đắc lực trong việc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bí thư huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban biên tập Cổngthông tin điện tử cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế làm việc, quản lý, khai thác và vận hành, kịp thời tổng hợp, đăng tải những thông tin cũng như các văn bản chỉ đạo của huyện trên Cổng thông tin điện tử./..

Theo Nam Thắng - Ngọc Luyến - PV Đài TT - TH Đức Thọ