25-07-2019 - 10:15

Hơn 400 người được tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động

Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội nông dân, Huyện đoàn Đức Thọ vừa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.

Chủ tịch Hội nông dân huyện Phạm Quang Thạnh phát biểu khai mạc ngày hội

 

 Ngày hội tư vấn việc là và xuất khẩu lao động có hơn 400 đoàn viên, thanh niên và gia đình có người trong độ tuổi lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động tham gia. Các thành viên đã được Ban tổ chức tư vấn về việc làm và xuất khẩu lao động, cung cấp những thông tin cần thiết về thị trường lao động, các ngành nghề tuyển dụng, các chế độ, chính sách hỗ trợ, mức thu nhập; điều kiện ràng buộc và những vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động tại nước sở tại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Malaysia…

 

Hơn 400 người tham gia ngày hội tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động

 

Qua đó, giúp cho người lao động địa phương, nắm được những thông tin cần thiết để chọn lựa thị trường lao động hoặc các ngành nghề thích ứng với khả năng, điều kiện của mổi người, tránh được tình trạng bị lừa đảo trong quá trình làm việc, đặc biệt là đi làm việc ở nước ngoài. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm,vchuyển đổi sinh kế. 

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ