29-07-2019 - 16:08

HĐND huyện Đức Thọ: Thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Sáng ngày, 29/7, HĐND huyện Đức Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường, thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ. Dự kỳ họp có Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Gái và các vị HĐND tỉnh bầu tại khu vực.

 Toàn cảnh kỳ họp.

 Phó bí thư TT huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện Thái Ngọc Hải khai mạc kỳ họp

Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức: báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ. Theo tờ trình của UBND huyện Đức Thọ, huyện sẽ  thực hiện việc sắp xếp 21/28 xã, thị trấn thành 9 đơn vị hành chính mới, giảm 12 xã so với trước đây, trong đó có 9 xã sáp nhập thành 3 đơn vị bao gồm: các xã Đức La, Đức Nhân, Bùi Xá thành xã Bùi La Nhân; các xã Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm thành xã Lâm Trung Thủy; các xã Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên thành xã Thanh Thịnh Bình; Các đơn vị sáp nhập từ 2 xã thành 1 đơn vị mới bao gồm: Đức Tùng và Đức Châu thành xã Tùng Châu; Đức Vĩnh và Đức Quang thành xã Quang Vĩnh; Đức An và Đức Dũng thành xã An Dũng; Đức Hòa và Đức Lạc thành xã Hòa Lạc; Đức Long và Đức Lập thành xã Tân Dân; Đức Yên và thị trấn Đức Thọ thành thị trấn Đức Thọ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả, lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính trong 2 ngày 23 và 24/7/2019 tại 21 đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập đạt trên 99,7%, trong đó có nhiều xã đạt 100% như Đức Lập, Đức Tùng, Đức Châu, Đức Quang, Đức Thủy, Đức Vĩnh và Đức Thanh

 100% Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đức Thọ. Việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./..

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ