15-07-2019 - 10:12

Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2019

Sáng ngày 15/7/2019, Hội LHPN phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai mạc lớp tập huấn Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2019. Tham gia lớp có 270 đại biểu trong Ban chấp hành Hội LHPN huyện, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chi hội trưởng Chi hội PN các...

Lớp tập huấn được các đ/c Hoàng Thanh - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tỉnh báo cáo viên TW, đ/c Phan Thị Phúc - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Với thời gian 2 ngày các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung như: Tư tưởng HCM quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tình hình thế giới trong thời gian gần đây; thông tin về nghị quyết 37 TW của  Bộ Chính trị về việc sắp xếp các dơn vị hành chính cấp huyện cấp xã và tổng quan đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2019 – 2021; giáo dục bình đẳng giới và XD gia đình hạnh phúc; thúc đẩy cuộc vận động gia đình “ 5 không. 3 sạch”; hướng dẫn cách phân loại xử lý rác tại hộ gia đìn; hướng dẫn một số kỹ năng viết tin bài tuyên truyền, kỹ năng vận động nắm bắt tư tưởng, điều hành sinh hoạt chi hội...

          Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về lý luận chính trị, và kỹ năng nghiệp vụ công tác hội trong tình hình mới, củng cố thêm cho cán bộ hội có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và gần gũi với hội viên phụ nữ. Từ đó thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia sinh hoạt hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong giai đoạn hiện nay./

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ