Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 11/TB-UBND Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 11/2018 07/11/2018
2 10/TB-UBND Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 10/2018 07/10/2018
3 08/TB-UBND Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 8/2018 07/08/2018
4 06/TB-UBND Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 6/2018 15/06/2018
5 05/TB-UBND Thông tin pháp luật : Tuyên truyền pháp luật tháng 5/2018 07/05/2018
6 33/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Trang Thông tin điện tử xã Đức Châu. 18/06/2017