20-05-2019 - 10:13

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.