21-03-2018 - 09:19

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phượng Thành.

 

     

Dự kiến ngày mai 22/3 , lò rác Phượng Thành đưa vào vận hành, góp phần giảm tải lượng rác trong thời gian qua. ( trong ảnh, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm, PCT UBND huyện Đặng Giang Trung kiểm tra lò rác trước khi chạy thử )

       Để xử lý tình trạng tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phượng Thành, hiện nay, huyện Đức Thọ đang quyết liệt chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành các công đoạn cuối cùng để ngày mai, 22/3 đưa lò đốt rác vào vận hành. Huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tập trung xử lý lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác Phượng Thành và trên trục đường tỉnh lộ 28, đảm bảo vệ sinh môi trường

 

         Phòng y tế huyện, Trung tâm y tế dự phòng và các địa phương Tùng Ảnh, Đức Hòa đang tiến hành phun chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi, ruồi muỗi tại khu vực bãi rác và tại các hộ dân . Bà Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng y tế huyện cho biết  đến 17 giờ 30 phút ngày 21/3 đã tổ chức phun hóa chất PECNETƠRIN 50AC tại 215 hộ dân ở thôn Thạch Thành, và Sơn Lễ của xã Tùng ảnh, hiện đang tiến hành phun tại hộ dân ở thôn Đông xá xã Đức Hòa ./.

Theo Nam Thắng - PV Đài TT -TH huyện

      

Dự kiến ngày mai 22/3 , lò rác Phượng Thành đưa vào vận hành, góp phần giảm tải lượng rác trong thời gian qua. ( trong ảnh, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm, PCT UBND huyện Đặng Giang Trung kiểm tra lò rác trước khi chạy thử )

       Để xử lý tình trạng tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Phượng Thành, hiện nay, huyện Đức Thọ đang quyết liệt chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành các công đoạn cuối cùng để ngày mai, 22/3 đưa lò đốt rác vào vận hành. Huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tập trung xử lý lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác Phượng Thành và trên trục đường tỉnh lộ 28, đảm bảo vệ sinh môi trường

 

         Phòng y tế huyện, Trung tâm y tế dự phòng và các địa phương Tùng Ảnh, Đức Hòa đang tiến hành phun chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi, ruồi muỗi tại khu vực bãi rác và tại các hộ dân . Bà Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng y tế huyện cho biết  đến 17 giờ 30 phút ngày 21/3 đã tổ chức phun hóa chất PECNETƠRIN 50AC tại 215 hộ dân ở thôn Thạch Thành, và Sơn Lễ của xã Tùng ảnh, hiện đang tiến hành phun tại hộ dân ở thôn Đông xá xã Đức Hòa ./.