04-03-2019 - 10:45

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 04 tháng 3, huyện Đức Thọ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn và áp dụng nhiều công nghệ mới, do vậy toàn huyện có 28 xã, thị trấn được chia thành 2 lớp tập huấn, mỗi lớp 3 ngày, với sự tham gia của gần 100 học viên, là trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số, nhà ở, tổ trưởng, điều tra viên.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn, nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn các loại văn bản bằng giấy, quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra, và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Tại lớp tập huấn, học viên được cán bộ Cục thống kê Tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn cách thức sử dụng các thiết bị điện tử, cài đặt chương trình điều tra, cách hỏi, ghi thông tin và xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ một cách dễ hiểu dễ thực hiện và đảm bảo độ chính xác cao.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ