08-09-2017 - 10:07

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH NĂM 2017

Sáng ngày 08/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Hội CCB huyện tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Hội CCB cơ sở năm 2017. Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đến dự và phát biểu .

     Trong thời gian 2 ngày, 250 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban thưởng vụ, Chi hội trưởng hội CCB cơ sở được tiếp thu  các chuyên đề về phương thức đấu tranh chống diên biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tình hình biển đảo và một số thông tin về Khu kinh tế Vũng Áng, tổng quan về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hội CCB, công tác tuyên giáo, kiểm tra, hướng dẫn quy định về chế độ báo cáo, công tác văn phòng, chính sách, tổ chức kinh tế, nghiệp vụ hợp đồng ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội và chuyên đề xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh...

     Thông qua đợt  tập huấn lần này, cán bộ các cấp Hội được nâng cao nhận thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác và phẩm chất của người làm công tác Hội CCB ở cơ sở hiện nay./.

 

Nam Thắng - PV Đài TT-TH huyện Đức Thọ