22-11-2018 - 10:02

Phân bổ 760 triệu hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ

Ngày 8/10/2018, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định số 5308, về việc phân bổ nguồn hỗ trợ làm nhà ở Người có công theo quyết định số 22/2013/QĐ-TT ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Theo đó đợt 3 lần này gồm có 35 nhà, với tổng kinh phí 760 triệu đồng, trong đó có 3 nhà xây dựng mới, 32 nhà sửa chữa, mỗi nhà xây dựng mới 40 triệu, nhà sửa chữa là 20 triệu. Các xã Đức Dũng : 4 nhà,  Đức lâm: 6 nhà, Đức Tùng: 9 nhà,  Đức Nhân: 13 nhà,  các xã Trường Sơn, Thái yên và Đức Nhân mỗi địa phương 01 nhà.

Theo ductho.hatinh.gov.vn