02-01-2018 - 13:04

Nhà Thờ Trần Duy - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Nhà thờ Trần Duy được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 201...

Đền thờ Trần Duy ở thôn Thượng, xã Thịnh Quả, nay là thôn Diên Phúc, xã Đức Châu. Xưa kia, đền dựng trên bãi Soi, gọi là đền Chiêu Phúc, thường gọi đền Công thần, nên bãi Soi cũng gọi là "Soi công thần". Đây chính là mút cuối của "Ba liệt châu thổ" (bãi Sét), đất phong của công thần triều Lê, Về sau, đền bị lũ lụt tàn phá hư hại rồi bị dỡ phá sau cách mạng tháng Tám. Con cháu rước bài vị về thờ ở nhà thờ họ Trần. Gần đây đền được xây lại trên nền đền Tứ Phi, tức đền Ngũ Long cũ, ba gian lợp ngói xây tường bao, nối tiếp với ngôi thượng đền Tứ Phi. Trước đền có tấm bia đá, văn bia bằng chữ Quốc ngữ mới khắc khi dựng lại đền, ghi thân thế và sự nghiệp của Trần Duy.: Lịch sử danh nhân ở xã Đức Châu, huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh. Đền được công nhận di tích lịch sử theo Quyết định: Bộ văn hóa thông tin năm 1999.