Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Phân bổ 760 triệu hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ

Phân bổ 760 triệu hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ

22-11-2018
Ngày 8/10/2018, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định số 5308, về việc phân bổ nguồn hỗ trợ làm nhà ở Người có công theo quyết định số 22/2013/QĐ-TT ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Đức Thọ.
1