Ngân sách

Phân bổ 760 triệu hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ

Phân bổ 760 triệu hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của Chính phủ

22-11-2018
Ngày 8/10/2018, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định số 5308, về việc phân bổ nguồn hỗ trợ làm nhà ở Người có công theo quyết định số 22/2013/QĐ-TT ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Đức Thọ.
Một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới

09-11-2018
Xã Đức Châu là xã nằm ngoài đề La giang, hàng năm thiên tai lũ lụt, cuộc sống người dân hết sức khó khăn.Nhưng với sự Quyết Tâm của Toàn Đảng bộ và nhân dân để cuối năm xã Đạt chuẩn NTM, Dù rất khó khăn nhưng ban tài chính xã tham mưu các chính sách để phục vụ cho nông thôn mới, và sự hỗ trợ của con em xa quê,...
1