16-07-2019 - 15:57

Năng suất đậu hè thu giảm 50% so với vụ hè thu 2018.

Trong những ngày này, bà con nông dân huyện Đức Thọ đang tập trung thu hoạch đậu hè thu.

Mặc dù đây là loại cây trồng cạn cho năng suất, giá trị kinht ế cao ở Đức Thọ, nhưng năm nay năng suất đậu ước giảm 1 nửa, so với vụ hè thu 2018

Vụ hè thu năm nay, huyện Đức Thọ gieo trỉa được gần 1.200 ha đậu, cơ cấu chủ yếu các bộ giống có năng suất, chất lượng cao như: VN93-1, VN93-3, VN123…Năm nay do thời tiết nắng hạn kéo dài nên cây đậu xanh phát triển kém, một số diện tích ở các xã vùng thượng bị chết ẻo. Mặc dù bà con nông dân đã kịp thời trỉa dặm, chú trong công tác chăm sóc. Nhờ đợt mưa trong mấy ngày đầu tháng 7 đã giúp cho cây đậu hồi sinh trở lại, thoát khỏi nguy cơ hạn hán kéo dài.

Hiện nay, một số xã ngoài đê, bà con nông dân đã bắt đầu thu hoạch đợt 1. Năng suất dự ước 30 kg/sào, giảm 50% so với vụ hè thu 2018.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ