Lịch sử, truyền thống văn hóa

Vài nét về xã Đức Châu

Vài nét về xã Đức Châu

01-01-2018
Đức Châu là xã địa đầu của huyện Đức Thọ, là chiếc cầu nối giữa hai địa danh lịch sử Đức Thọ - quê hương Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
1