LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC CHÂU

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2021
(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
01/02/2021
Thứ 3
02/02/2021
Thứ 4
03/02/2021
Thứ 5
04/02/2021
Thứ 6
05/02/2021
Thứ 7
06/02/2021
Chủ nhật
07/02/2021