LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC CHÂU

Tuần trước Tuần thứ 3 năm 2021
(Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
18/01/2021
Thứ 3
19/01/2021
Thứ 4
20/01/2021
Thứ 5
21/01/2021
Thứ 6
22/01/2021
Thứ 7
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021