LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC CHÂU

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2021
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
25/10/2021
Thứ 3
26/10/2021
Thứ 4
27/10/2021
Thứ 5
28/10/2021
Thứ 6
29/10/2021
Thứ 7
30/10/2021
Chủ nhật
31/10/2021