16-11-2018 - 09:57

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn ở Đức Châu

Thực hiện Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2018 - Xuân tình nguyện năm 2019; ngày 16/11 Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tĩnh nghĩa cho hộ gia đình bà Phan Thị Phượng - thôn Đại Châu - xã Đức Châu.