08-03-2019 - 10:46

Khảo sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Chiều ngày 7/3, đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đức Thọ.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, KT-XH đề ra. Trên lĩnh vực chính trị, cán bộ nữ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ nữ tham gia BCH Huyện ủy có 6/41 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,6%, trong đó có 2/12 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy; cấp xã có 80/356 đồng chí, chiếm tỷ lệ 22,5% (tăng 5,5% so với nhiệm kỳ trước.

Trên lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ nữ tham gia làm chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chiếm hơn 23%. Các phong trào vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới nên tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện ngày càng giảm. Để công tác bình đẳng giới đạt kết quả cao hơn nữa, đại diện Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đức Thọ đề nghị các cấp, ngành từ trung ương, tỉnh cần xây dựng và ban hành văn bản quy định chính sách ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ trong công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ vốn cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của các cấp, ngành huyện Đức Thọ thời gian qua. Đặc biệt, phụ nữ Đức Thọ đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, KT-XH địa phương đề ra. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tổng hợp đề xuất, kiến nghị Quốc hội tăng cường các giải pháp bình đẳng giới./.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ