Giới thiệu

Nhà Thờ Trần Duy - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Nhà Thờ Trần Duy - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

02-01-2018
Nhà thờ Trần Duy được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 201...
Nhà thờ Lê Năng Tri - Di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Nhà thờ Lê Năng Tri - Di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

01-01-2018
Nhà thờ Lê Năng Tri được xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa” cấp tỉnh năm 2011.
Đền Tường Xá - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đền Tường Xá - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

01-01-2018
Đền Tường Xá được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh” tại Quyết định số 412 QĐ-UB-VX ngày 14.3.2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Vài nét về xã Đức Châu

Vài nét về xã Đức Châu

01-01-2018
Đức Châu là xã địa đầu của huyện Đức Thọ, là chiếc cầu nối giữa hai địa danh lịch sử Đức Thọ - quê hương Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

01-01-2018
Tóm tắt tiểu của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đức Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
1