14-06-2019 - 10:12

Giám sát về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ giai đoạn 2015-2018.

Sáng ngày 14/6, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y - làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Huyện Đức Thọ về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2018

Tiếp và làm việc với đoàn có các ông Võ Công Hàm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Hoàng Xuân Hùng - Phó chủ tịch HĐND huyện, Trần Hoài Đức – Phó chủ tịch UBND huyện.

3 năm qua, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ không ngừng được nâng cao. Huyện đã ban hành 4 văn bản kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, và tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện và 28 xã, thị trấn luôn đầy đủ, kịp thời, đạt tỷ lệ 100%. Sau khi lĩnh vực thuế, Công an, BHXH, Điện lực thực hiện tại Trung tâm hành chính công đã niêm yết 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Các thủ tục hành chính khác trên các lĩnh vực cũng được cập nhật, niêm yết công khai tại Cổng thông tin điện tử của huyện. Cơ sở vật chất thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại huyện và cơ sở cũng được đầu tư đúng mức, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng và hài lòng. Từ năm 2015 – 2018 tiếp nhận trên 55.800 hồ sơ, trong đó gần 55 ngàn hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã sắp xếp và giảm 4 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Giảm biên chế được 11 người. 132 cơ quan, phòng ban cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học xây dựng vị trí việc làm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm chuyên ngành, chỉ đạo điều hành, dịch vụ công trực tuyến, mạng nội bộ, thư điện tử đạt 100%. 100% cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã có máy vi tính kết nối Internet phục vụ nhiệm vụ...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cấp tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2018, đề nghị huyện Đức Thọ khắc phục trong thời gian tới như: Các văn bản được ban hành chưa thể hiện rõ sự nhất quán của tinh thần cải cách hành chính, thiếu tính toàn diện và đồng bộ. Vẫn còn một số thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân. Hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số địa phương chưa cao. Huyện Đức Thọ cũng kiến nghị Tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng cho công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là cấp xã. Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực làm công tác tham mưu cải cách hành chính.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao sự quan tâm, đổi mới cải cách hành chính ở huyện Đức Thọ, nhất là cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Đồng thời đề nghị huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và đột xuất tại cơ sở, kịp thời uốn nắn tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Đôn đốc việc thực hiện và ứng dụng công nghệ hiện đại tại trung tâm dịch vụ công trực tuyến. Chủ động phương án sắp xếp, luân chuyển, tinh giản đội ngũ cán bộ sau sáp nhập xã...

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ