10-04-2019 - 15:17

Đức Thọ: Hoàn thành trên 70% kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở.

Chiều ngày 10/4, Đoàn kiểm tra, giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Trung ương đến kiểm tra, giám sát tại huyện Đức Thọ.

Với trên 210 địa bàn điều tra, trong đó có 5 địa bàn điều tra đặc thù. Huyện Đức Thọ đã huy động 120 điều tra viên và tổ trưởng tham gia công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Đoàn giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tiến hành giám sát công tác phỏng vấn, điều tra thu thập thông tin của các điều tra viên tại các xã Đức Thanh và Tùng Ảnh. Qua giám sát cho thấy các hộ gia đình đều hợp tác chặt chẽ với các điều tra viên, cung cấp  thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Các điều tra viên có trình độ học vấn, thành thạo công nghệ thông tin và có phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng… nên công tác điều tra diễn ra thuận lợi.

Người dân Tùng Ảnh tích cực phối hợp với điều tra viên cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin.

 

Qua kiểm tra thực tế, các thành viên đoàn giám sát đã đánh giá cao cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở của huyện Đức Thọ trong 10 ngày ra quân. Đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục triển khai điều tra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đoàn công tác lưu ý các điều tra viên cần làm đúng quy trình đến tận hộ điều tra, không sử dụng dữ liệu hành chính trong điều tra, giám sát viên của huyện cần tăng cường xuống địa bàn giám sát để hoạt động điều tra diễn ra theo đúng phương án./..

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ