08-01-2019 - 15:47

Đức Thọ : Triển khai kế hoạch Nhà nước năm 2019.

Sáng ngày 08/1/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2019. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung chủ trì.