21-08-2019 - 16:03

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/8, Huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020

Về dự có đ/c Nguyễn Thị Gái, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đ/c Võ Trọng Hải UVBTV, Giám đốc Công an Tỉnh,  Phó chủ tịch UBND Tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh, cùng trên 300 đại biểu cấp huyện và xã.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của huyện Đức Thọ

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ở Đức Thọ đã thay đổi toàn diện. Huyện đã vận dụng linh hoạt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; lựa chọn nội dung công việc có tính đột phá, kịp thời ban hành cơ chế chính sách phù hợp. Đặc biệt phát huy vai trò chủ thể của người dân nên việc hiến kế, hiến đất, ủng hộ tiền, góp sức giải phóng mặt bằng... diễn ra khá rầm rộ.

Sau 10 năm ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ gần 53 ngàn tấn xi măng. Có gần 12.500 hộ hiến đất với tổng diện tích 985.000m2 để làm các công trình hạ tầng kinh tế. Đã làm mới 380 km đường giao thông, 93 km rãnh thoát nước; 23 Trạm Y tế, xây mới, nâng cấp 24 nhà văn hóa xã, 124 nhà văn hóa thôn xóm, nâng tổng số nhà văn hóa xã đạt chuẩn là 27/27 xã, và 147/147 thôn.

 

Nhằm tạo đà thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM theo hướng bền vững, Huyện Đức Thọ đã tập trung vào đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Quy hoạch vùng sản xuất, gắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản phẩm chủ lực, dần hình thành những vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao. Theo đó có 851 mô hình, 173 doanh nghiệp,124 HTX và 233 THT được thành lập mới. Nhiều sản phẩm hàng hóa của Đức Thọ đã có chỗ đứng trên thị trường trong, ngoài tỉnh với 8 sản phẩm chủ lực được công nhận thương hiệu. Tạo cơ hội cho thương mại dịch vụ phát triển, gắn sản xuất với lưu thông hàng hóa. 

Thực hiện tiêu chí số 20 về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, toàn huyện đã chỉnh trang được 6.620 vườn tạp, có 1.100 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, trong đó có 445 vườn cơ bản đạt 5 tiêu chí vườn mẫu. 147/147 thôn xây dựng khu dân cư mẫu, trong đó có 53 thôn cơ bản đạt chuẩn. Nhiều khu dân cư đã trở thành vùng quê  “ Trù phú – An lành”, “ Nơi đáng sống ”. Năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu/người, tăng 2,86 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13%, xuống còn 4,44%. 10 năm qua, huyện Đức Thọ cũng đã huy động trên 3.187 tỷ đồng phục vụ xây dựng NTM, trong đó 25% do nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ. Có 23 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã (Đức An, Đức Thanh) đã được các sở, ngành thẩm định, trình hội đồng tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn đợt 1 năm 2019; 2 xã (Đức Dũng, Liên Minh) đạt mức 75%, đang tập trung hoàn thiện để đề nghị thẩm định công nhận cuối năm 2019. Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân đạt từ 89 – 98%.

Phát biểu tại Hội nghị, PCT UBND Tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân Chung sức xây dựng NTM,

Đức Thọ là một trong địa phương tốp đầu có những đóng góp tích cực vào thành tích xây dựng NTM chung toàn tỉnh. Trong 10 năm xây dựng NTM, nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân trong huyện đã có cách làm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả.Không chỉ là sự đổi mới của những vùng quê, từ các công trình xây dựng, mà hơn thế còn hình thành nên con người mới, tư duy, phương thức sản xuất mới, tầm nhìn và lối sống mới. PCT UBND Tỉnh nhấn mạnh: Nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Đề nghị huyện Đức Thọ tiếp tục rút ra bài học kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự chủ thể thực hiện và là người thụ hưởng các kết quả chương trình xây dựng NTM. Để đạt mục tiêu huyện NTM trước năm 2020, huyện Đức Thọ cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Xây dựng 2 xã còn lại đạt chuẩn trong năm 2019, và các tiêu chí cấp huyện.

Nhân dịp này, huyện Đức Thọ đã khen thưởng 68 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích cao trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020./.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ