26-02-2019 - 16:07

Đức Thọ : Đã có 40 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn

Hiện nay Đức Thọ đã có 40 ha lúa xuân đã bị bệnh đạo ôn trên lá

Bệnh đạo ôn đang gây hại chủ yếu ở các nhóm giống P6, Xi23, TBR225, VTNA2, VTNA6. Với mật độ trung bình 2-3%, nơi cao 10-15% tại một số xã như Đức Trung Lễ, Đức Lâm mật độ có nơi 30% . Hiện nay huyện Đức Thọ là địa phương có diện tích nhiễm bệnh nhiều nhất trong toàn tỉnh

Bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng và ngừng bón đạm khi phát hiện bệnh đạo ôn gây hại 

Hiện nay, thời tiết ẩm ướt, sương mù kết hợp với cây lúa thời kỳ đẻ nhánh rộ, phát triển mạnh thân lá là yếu tố thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Do vậy, bà con cần thường xuyên thăm đồng, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện bệnh đạo ôn. Khi phát hiện bệnh, cần ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm, duy trì mực nước mặt ruộng 3-5 cm, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa đẻ nhánh, phát huy hiệu lực của thuốc trừ bệnh.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ