27-07-2018 - 11:06

Đức Châu: Ra mắt mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Đức Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự và diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân.

  

Mô hình tự quản về an ninh trật tự xã Đức Châu có trên 300 thành viên, tổ chức thành 14 tổ tự quản tại 3 thôn xóm. Các tổ có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động; theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp Luật của người dân, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; kịp thời hòa giải các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân và tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất trật tự trị an…

       

Việc thành lập và đi vào hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn là việc làm cấp thiết, nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức của nhân dân trong giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Nam Thắng - Đài TT - TH Đức Thọ