06-11-2018 - 15:32

Đức Châu cần tiếp tục huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí

Sáng ngày 6/11, Đoàn kiểm tra Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thẩm định kết quả xây dựng xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Châu. Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh văn phòng nông thôn mới huyện Trần Hoài Đức chủ trì.

Nhà văn hóa thôn của Đức Châu đảm bảo đạt chuẩn 

Là xã ngoài đê, thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, nhưng được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện, xã Đức Châu đã tranh thủ được mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,86%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,72 triệu đồng/người/năm. Hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc...

Qua kiểm tra thực tế, và thẩm định hồ sơ thực hiện các tiêu chí, đoàn liên ngành của huyện đánh giá đến thời điểm này, xã Đức Châu mới đạt 14/20. Còn 6 tiêu chí mới đạt từ 60 đến 85% gồm:  Quy hoạch, Giao thông, Điện, Nhà ở dân cư, Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, Khu dân cư mẫu.

Để đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay, đoàn liên nghành đề nghị xã Đức Châu tập trung cao để hoàn thiện các nội dung tiêu chí chưa đạt và giữ vững nâng cao các tiêu chí đã đạt, phối hợp với các phòng, ngành để hoàn thiện khối lượng công việc theo nội dung bổ cứu (đặc biệt là các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế hạ tầng như: Giao thông, Nhà ở dân cư, điện…) và tập trung hoàn thiện các tiêu chí thiếu về hồ sơ.

Tiếp tục vận động nhân dân tập trung chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ, trồng hàng rào xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm trong khu dân cư đảm bảo sáng xanh sạch đẹp; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM.

Theo Nam Thắng - PV Đài TT - TH Đức Thọ