09-04-2019 - 15:20

Dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 344 tỷ đồng

Chiều ngày 09/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết hoạt động quý 1 năm 2019, triển khai nhiệm vụ quý 2. Phó chủ tịch UBND huyện, Trần Hoài Đức chủ trì .

Tính đến ngày 31/3/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt trên 344.tỷ đồng, tăng  trên 6 tỷ đồng, đã giải quyết cho 8.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế. Quý I năm 2019, vốn chính sách đã đầu tư cho vay chăn nuôi, SXKD với tổng số tiền 25.748 triệu đồng, đầu tư cho vay giải quyết môi trường đầu tư nước sạch trên 7 tỷ đồng, ngoài ra NHCS xã hội huyện còn tranh thủ huy động các nguồn vốn khác cho vay phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm trên 4 tỷ đồng. Đặc biệt NHCS huyện đã tập trung cho vay thực hiện chương trình xây dựng NTM tại 4 xã về đích năm 2019 với tổng doanh số cho vay trên 5,7 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ các xã này lên 68,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đánh giá cao hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã quản lý tốt nguồn vốn chính sách, cho vay đúng đối tượng, góp phần giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống. Trong đó NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý, xử lý nợ quá hạn, quản lý tốt nguồn vốn vay, cho vay đúng đối tượng; quan tâm đến huy động tiền gửi tiết kiệm, giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; triển khai tốt hoạt động tín dụng…​Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo Ban giảm nghèo, các thành viên Hôi đồng thực hiện tốt các chính sách tín dụng theo quy định; các hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm rõ các thông tin về người vay vốn, tránh trường hợp sử dụng vốn vay ko đúng mục đích, người vay vốn rời khỏi nơi cư trú dẩn đến các trường hợp rủi ro trong việc trả nợ vốn vay.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ