08-04-2019 - 15:23

Đánh giá tình hình thực hiện Đề án và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Chiều ngày 8/4, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Thọ về đánh giá giá tình hình thực hiện Đề án và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và hiện trạng tại bãi rác Phượng Thành.