17-02-2019 - 10:30

Đại hội Hội LHTN Việt nam Thị trấn Đức Thọ

Sáng ngày 17/02/2019, Hội LHTN Việt Nam Thị trấn Đức Thọ đã tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thị trấn Đức Thọ nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại diên Ban thường vụ Huyện Đoàn Đức Thọ - UB Hội LHTN Việt Nam huyện; Cấp ủy  Đảng, chính quyền, UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể Thị trấn tới dự

Thị trấn Đức Thọ hiện có 1.550 hội viên, thanh niên trong độ tuổi; thanh niên có mặt trên địa bàn gần 450 người, trong đó số thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội là 288, đạt 64,4%. Đa số thanh niên có ý thức chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn, Hội, có ý chí, hoài bão, cố gắng vươn lên trong học tập và lao động, có ý thức chấp hành pháp luật, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, có nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả đưa lại thu nhập ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên từng bước được nâng lên. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam Thị Trấn Đức Thọ đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục, thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tự hào Thanh niên Việt nam”; có hơn 1300 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, tổ chức 25 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý hàng chục tấn rác, vận động hơn 100 lượt ĐVTN tham gia gia hiến máu;  quyên góp hơn 12 triệu đồng “Góp đá xây Trường Sa”...

 Phát biểu tại Đại hội, Anh Ngô Ngọc Hân Bí thư huyện đoàn Đức Thọ ghi nhận những kết quả mà Hội LHTNVN Thị Trấn đã đạt được, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ tới, đó là: phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nhiều hơn các diễn đàn cho thanh niên tiếp cận, thanh niên Thị Trấn phải là đơn vị đi đầu trong việc tiếp cận công nghệ, để xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên, để lập thân, lập nghiêp trên mảnh đất Thị Trấn này, công hiến để XD Thị Trấn đạt đô thị văn minh,có những việc làm cụ thể để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ