23-07-2019 - 15:56

Công khai, minh bạch trong lấy ý kiến người dân về đề án sáp nhập xã

Sáng ngày 23/7, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu đoàn giám sát HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 tại Đức Thọ

Đoàn đã tiến hành khảo sát tại các xã Đức Quang, Đức Vĩnh, Đức Quang, Bùi Xá,  Đức Tùng và xã Đức Châu.

 

Thời gian qua, các xã, Thị trấn đã tiến hành họp Đảng bộ, họp mở rộng các tổ chức đoàn thể và tiến hành họp cử tri để thông tin về chủ trương sáp nhập xã. Tiếp đó, các thôn thành lập ban chỉ đạo để thực hiện công tác chuẩn bị, rà soát tổng số cử tri, thực hiện việc niêm yết công khai danh sách cử tri, nhận phiếu, đóng dấu và chuyển về các thôn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành việc lấy ý kiến cử tri.

 Đoàn khảo sát và trao đổi với lãnh đạo huyện Đức Thọ

 Cùng với đó các địa phương đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ liên quan, chịu trách nhiệm trực tiếp hiểu rõ quy định và các trình tự thủ tục để tiến hành việc lấy ý kiến cử tri. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các công tác chuẩn bị; công tác thông tin, tuyên truyền; việc công khai, minh bạch trong lập, niêm yết danh sách…

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Đức Thọ và các xã trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính. Nhìn chung, các xã đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời  lưu ý ,tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, tỉnh sẽ có cơ chế rõ ràng; các xã, huyện Đức Thọ cần có lộ trình cụ thể, minh bạch trong việc sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập; cần công khai, minh bạch trong việc lấy ý kiến người dân, tránh sai sót do lỗi chủ quan; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, người dân; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kỳ họp bất thường tại các xã để thực hiện các công việc liên quan.

 Theo phương án tổng thể, huyện Đức Thọ sẽ thực hiện việc sắp xếp 21 xã thành 9 xã mới, giảm 12 xã so với trước đây. Cụ thể, sáp nhập các xã Đức La, Đức Nhân, Bùi Xá thành xã Bùi La Nhân; các xã Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm thành xã Lâm Trung Thủy; các xã Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên thành xã Thanh Thịnh Bình; các xã Đức Tùng, Đức Châu thành xã Tùng Châu; các xã Đức Vĩnh, Đức Quang thành xã Quang Vĩnh; các xã Đức An, Đức Dũng thành xã An Dũng; các xã Đức Hòa, Đức Lạc thành xã Hòa Lạc; các xã Đức Yên, thị trấn Đức Thọ thành thị trấn Đức Thọ; các xã Đức Long, Đức Lập thành xã Tân Dân…

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ