Chính sách NTM

Một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới

Một số chính sách trong xây dựng nông thôn mới

09-11-2018
Xã Đức Châu là xã nằm ngoài đề La giang, hàng năm thiên tai lũ lụt, cuộc sống người dân hết sức khó khăn.Nhưng với sự Quyết Tâm của Toàn Đảng bộ và nhân dân để cuối năm xã Đạt chuẩn NTM, Dù rất khó khăn nhưng ban tài chính xã tham mưu các chính sách để phục vụ cho nông thôn mới, và sự hỗ trợ của con em xa quê,...
Đức Châu cần tiếp tục huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí

Đức Châu cần tiếp tục huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí

06-11-2018
Sáng ngày 6/11, Đoàn kiểm tra Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thẩm định kết quả xây dựng xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Châu. Phó Chủ tịch UBND huyện – Chánh văn phòng nông thôn mới huyện Trần Hoài Đức chủ trì.
Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn hộ

02-11-2018
Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ vừa ban hành Quyết định số 5360 ngày 30 tháng 10 năm 2018 về chính sách khuyến khích thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020.
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

31-08-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn

Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn

14-06-2018
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
Sắp xếp hợp lý đơn vị hành chính: Đức Thọ sẽ tiên phong sáp nhập 4 xã

Sắp xếp hợp lý đơn vị hành chính: Đức Thọ sẽ tiên phong sáp nhập 4 xã

23-05-2018
Theo tờ trình của UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về việc xin chủ trương sáp nhập xã, trong năm 2018, huyện dự định sáp nhập 4 xã còn 2 xã là: Đức Quang với Đức Vĩnh; Đức Tùng với Đức Châu.
1 2