11-09-2019 - 16:21

Cảnh báo vi khuẩn “ăn thịt người” quay trở lại Việt Nam

Vi khuẩn “ăn thịt người” gây ra bệnh whitmore - căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao tới 40%, đang có nguy cơ tái bùng phát tại Việt Nam.