27-03-2019 - 16:39

Cần tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác của BTV tỉnh ủy tại Đức Thọ Nguyễn Thị Gái, tại buổi làm việc với thường trực huyện ủy, nghe báo cáo hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất, sáp nhập vào sáng ngày 27/3.

 

Sau 4 tháng hợp nhất đến nay, các cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, Văn phòng Cấp ủy Chính quyền huyện Đức Thọ đã đi vào hoạt động có hiệu quả, BTV huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của các cơ quan, chuyển chức năng công tác Nội chính từ văn phòng Cấp ủy về cơ quan UBKT – Thanh tra huyện. Các tổ chức cơ sở Đảng có liên quan thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên về sinh hoạt tại đơn vị mới sau hợp nhất, đồng thời kiện toàn, củng cố các tổ chức Đảng sau khi hợp nhất. Thực hiện chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức thuộc khối nhà nước sau khi hợp nhất theo kết luận 34 của Bộ chính trị.

Tuy nhiên, do Trung ương chưa có văn bản hưởng dẫn quy định hoạt động của các cơ quan sáp nhập cụ thể, nên trong hoạt động còn gặp nhiều vướng mắc. Cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập vẫn đang làm việc ở hai địa điểm ( 1 bộ phận ở huyện ủy, 1 bộ phận ở UBND huyên) nên trong quản lý và trao đổi công việc hằng ngày, cũng như quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên còn gặp nhiều khó khăn....

Kết luận buổi làm việc Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác của BTV tỉnh ủy tại Đức Thọ Nguyễn Thị Gái đánh giá cao kết quả bước đầu sau khi hợp nhất, sáp nhập các cơ quan ở huyện Đức Thọ. Là địa phương đi đầu làm thí điểm việc hợp nhất, sáp nhập nên sẽ có một số vấn đề phát sinh, vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải tìm được tiếng nói chung đảm bảo hoạt động thông suốt; tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dứt điểm trong thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ cần phát huy vai trò, năng lực và có ý thức vì mục tiêu chung là  nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, giúp phục vụ nhân dân tốt hơn. Về sáp nhập xã, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cho rằng, Đức Thọ tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức, hiểu đúng, hiểu đủ về nội dung của Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kết luận 92, 93 của BTV tỉnh ủy, và các đề án của huyện cho đội ngũ cán bộ, công chức, việc sáp nhập xã cần thực hiện đúng lộ trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ