17-08-2018 - 15:34

Ban chỉ đạo xây dựng NTM họp định kỳ tháng 8

Sáng ngày 17/8, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 8. Các đ/c Võ Công Hàm, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trần Hoài Đức – PCT UBND huyện, Bùi Lê Văn - Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì.