24-07-2019 - 15:55

99,7% cử tri Đức Thọ đồng ý với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Trong 2 ngày 23 và 24/7, huyện Đức Thọ đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về đề án sáp nhập xã giai đoạn 2019 – 2021

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyệnVõ Công Hàmđã trực tiếp về các thôn xóm và hộ gia đình chứng kiến việc công khai minh bạch và lắng nghe ý kiến cử tri.

  Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại thôn Quang Chiêm xã Đức Thịnh

 Đức Thọ là huyện có số xã thuộc diện sáp nhập nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 – 2021 với 21 xã, thị trấn sáp nhập thành 9 xã mới, giảm 12 xã so với trước đây. Cụ thể, sáp nhập các xã Đức La, Đức Nhân, Bùi Xá thành xã Bùi La Nhân; các xã Trung Lễ, Đức Thủy, Đức Lâm thành xã Lâm Trung Thủy; các xã Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên thành xã Thanh Thịnh Bình; các xã Đức Tùng, Đức Châu thành xã Tùng Châu; các xã Đức Vĩnh, Đức Quang thành xã Quang Vĩnh; các xã Đức An, Đức Dũng thành xã An Dũng; các xã Đức Hòa, Đức Lạc thành xã Hòa Lạc; các xã Đức Yên, thị trấn Đức Thọ thành thị trấn Đức Thọ; các xã Đức Long, Đức Lập thành xã Tân Dân…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đánh giá cao công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã đối với huyện Đức Thọ nói chung và xã Thái Yên nói riêng 

  Sau hơn 20 ngày niêm yết danh sách cử tri, đề án sáp nhập, các địa phương đã thành lập các tổ đến tận các hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại 21 xã, thị trấn ở 104 thôn, xóm, tổ dân phố với tổng số 56.463 cử tri, trong đó đã có 55.027 cử tri lấy phiếu; đã có 54.866 cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đạt 97,7% 

  ....và cùng chứng kiến bà Trần Thị Châu, giáo dân thôn Tân Định xã Đức Yên đồng tình cao với chủ trương sáp nhập xã Đức Yên Với thị trấn Đức Thọ thành thị trấn Đức Thọ 

 

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ